Program POMOC MEGAN - it pomoc zdalna

Rozszerzenia InsERT - neoFakturySeryjneGT

neoFakturySeryjneGTRozszerzenie do programów Insert GT neoFakturySeryjneGT usprawnia pracę w przypadku generowania wielu faktur cyklicznie.

Rozszerzenia InsERT - neoFakturySeryjneGT

  • Umożliwia wystawianie wielu dokumentów sprzedaży w zależności od kategorii zamówienia od klienta ; kategorie mogą być związane z okresem w jakim są wystawiane ,np. miesięcznie , tygodniowe, każdego 20 dnia miesiąca itp.)
  • Dokumenty mogą być wystawiane w różnych magazynach
  • Do wyboru data wystawienia faktury i data zakończenia usługi/dostawy
  • Termin płatności pobierany z zamówienia lub kartoteki klienta
  • Możliwość wprowadzenia dodatkowego jednorazowego opisu do wszystkich wystawianych dokumentów do wyboru przed czy po stałym opisie pozycji np. za miesiąc wrzesień
  • Lista spełniająca kryteria może być jednorazowo modyfikowana (przykład w danym okresie klient zrezygnował z naszych usług i faktura nie powinna być wystawiana)

Cena 399 zł netto