Program POMOC MEGAN v2.1- it pomoc zdalna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Podstawowe informacje

Ile czasu trwa wdrożenie systemu?

Czas wdrożenia systemu z reguły mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni. Zależy to od wielu indywidualnych czynników, m.in. :

  • złożoności prowadzonego projektu,
  • liczby stanowisk i użytkowników,
  • ilości i złożoności dodatkowych rozwiązań dopisywanych do systemu,
  • posiadanej przez Państwa infrastruktury sprzętowej (modernizacja infrastruktury wydłuża czas wdrożenia).

Jaki jest koszt wdrożenia?

Koszt wdrożenia systemu jest każdorazowo szczegółowo uzgadniany pomiędzy Klientem, a Partnerem firmy InsERT. Jest on uzależniony od bardzo wielu czynników, do których zalicza się między innymi: stopień zróżnicowania profili stanowisk pracowniczych, zakres dodatkowych prac programistycznych oraz ilość niezbędnych szkoleń użytkowników. Ponieważ w skład Navireo wchodzi specjalne narzędzie wspomagające prace wdrożeniowe (Pulpit Konfiguracyjny), to dostosowanie systemu do wymagań poszczególnych pracowników jest stosunkowo proste. Z kolei Sfera Navireo daje dostęp do obiektów biznesowych oraz ich pełnej obsługi, co znakomicie ułatwia wszelkie ewentualne prace programistyczne. Przy projektowaniu systemu położono specjalny nacisk na przejrzystość i intuicyjność interfejsu użytkownika, co wydajnie skraca czas niezbędnych szkoleń. Doświadczenie pokazuje, że rząd kosztów wdrożenia jest zwykle taki, jak wydatek na licencje na oprogramowanie.

Czy możliwe jest wdrożenie systemu przez producenta?

Producent programu - firma InsERT SA nie zajmuje się wdrożeniami systemu Navireo. Sprzedaż i wdrożenia systemu są realizowane poprzez rozbudowaną i dobrze zweryfikowaną sieć firm partnerskich na terenie całego kraju.

Jaka jest gwarancja, że partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wdrożenia systemu?

Wieloletnia działalność Insertu na rynku oprogramowania pozwoliła na zbudowanie silnej i doświadczonej sieci partnerskiej. Do współpracy w zakresie Navireo zostały wybrane firmy najbardziej zaawansowane technologicznie i merytorycznie. Każdy z partnerów zobowiązany jest do ukończenia szkoleń organizowanych przez InsERT oraz szkoleń zewnętrznych, pogłębiających ich wiedzę z zakresu implementacji oraz wdrożeń systemów informatycznych. InsERT systematycznie weryfikuje Partnerów, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług.

Czy możliwe jest przejście z systemu InsERT GT na Navireo?

Tak, istnieje możliwość bezproblemowego przejścia z systemu InsERT GT na Navireo. Przygotowany został specjalny mechanizm konwertujący dane do nowego systemu. Dzięki konwersji nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania danych w nowym systemie, większość istotnych danych zostanie przeniesiona automatycznie. Co istotne, użytkownicy systemu InsERT GT przy zakupie licencji Navireo dostaną specjalny upust.

Opracowane na bazie materiałów producenta NAVIREO firmy InsERT SA.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MEGAN TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE


KRÓLEWIEC, UL.BOCZNA 41
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI


+48 25 758 73 45
+48 25 758 33 43


biuro@itprojekty.pl